Veelgestelde vragen

Omdat ik vaak dezelfde vragen ontvang, heb ik hieronder een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen en mijn antwoorden hierop.

Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op via het invulformulier of mail met vermelding van uw naam. Ik probeer uw vraag dan zo goed mogelijk te beantwoorden.

“Podotherapie is een (para)medisch vakgebied waarbinnen de focus ligt op het behandelen van lichamelijke klachten in de lager gelegen delen van het lichaam. Het gaat hierbij vaak om problemen in de voeten, maar ook problemen in de knieën, heupen of lage rug worden behandeld. De oorzaak van uw klachten wordt altijd onderzocht vanuit het gehele lichaam. Zo kan een probleem in uw knieën of heupen veroorzaakt worden door een afwijkende stand van uw voeten. Vaak kan een verband gelegd worden tussen de functie van verschillende delen in het onderlichaam.”

Lees het Beroepscompetentieprofiel

Lees meer op de website van NVvP

In de volksmond worden de termen Podotherapeut en Podoloog veel door elkaar gebruikt. Er is echter toch een behoorlijk verschil.

Een podotherapeut is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wettelijk erkende en beschermde titel. Een podotherapeut staat genoteerd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. Een podotherapeut is in het bezit van een hbo-bachelor degree, verkregen na het volgen van een 4-jarige hbo-opleiding.

De titel podoloog, (register)podoloog, podo-posturaaltherapeut of podokinesioloog is niet wettelijk erkend door het ministerie van VWS, het wordt een vrij beroep genoemd en valt onder het ministerie van Economische zaken. Dit betekent dat iedereen deze titel mag dragen. Vaak hebben deze beroepsbeoefenaren wel een gedegen opleiding of cursus gevolgd. Het kan echter ook voorkomen dat iemand die bijvoorbeeld in een schoenwinkel werkt, zich podoloog noemt. Zorg dus altijd dat u weet waarom u wordt doorverwezen naar een podoloog en niet naar een podotherapeut.

Lees meer

Vergoeding vanuit de basisverzekering.
Per 1 januari 2023 heeft iedere patiënt met een verhoogd risico op voetulcera (wonden) recht op geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat de podotherapeut tijdens het onderzoek een zogenoemd zorgprofiel vaststelt en een individueel behandelplan. Praktijk voor Podotherapie Judith Giesen is gecontracteerd met alle verzekeraars om deze specialistische voetzorg uit te mogen voeren en heeft een samenwerking met (medisch) pedicures uit Dieren en omgeving.

Bent u echter verwezen met een verkeerde simms-klasse en blijkt uit onderzoek dat u zorgprofiel 0 heeft, dan is er geen vergoeding vanuit de basiszorg mogelijk.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan er sprake zijn van een (gedeeltelijke) jaarlijkse vergoeding voor hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekering voor de meest actuele vergoedingen.

Lees meer

Helaas is de wachtlijst voor nieuwe patiënten op dit moment langer dan gewenst, namelijk bijna twee maanden. Vanzelfsprekend neemt uw verwijzer bij de meest urgente gevallen contact met mij op.

Alleen wanneer een (medisch) pedicure een bepaalde behandeling niet meer kan, durft of mag, zal ik deze behandeling overnemen. In het bijzonder bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden neemt de instrumentele behandeling een belangrijke plaats in.

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk neemt u het volgende mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een actuele medicatielijst.
  • Schoenen die u veel draagt, ook eventueel pantoffels.
  • Een glimlach 🙂