Preventieve voetzorg

mono filament, bailey, diabetes, podotherapie

verwijzing van een huisarts of een specialist

Gecontracteerde voetzorg

Per 1 januari 2023 heeft iedere patiënt met een verhoogd risico op voetulcera (wonden) recht op geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering. De geneeskundige preventieve voetzorg wordt door zorgverzekeraars rechtstreeks gecontracteerd bij podotherapeuten. Hiervoor is echter wel een verwijzing van een huisarts of een specialist nodig.

 

Deze preventieve voetzorg heeft als doel het aantal voetulcera en amputaties te verminderen, wat onder andere gepaard gaat met een hogere kwaliteit van leven, een betere mobiliteit en een daling van zorgkosten.

 

Het uitgangspunt is dat iemand een verhoogd risico heeft op het ontstaan van een voetulcus, met name door een verminderd gevoel in de voeten (sensibele neuropathie) en bij verslechterde doorbloeding (perifeer arterieel vaatlijden), veelal in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk.

"Iedere patiënt met een verhoogd risico op voetulcera (wonden) heeft recht op geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering."

Zorgprofiel 1, 2, 3 en 4

Vergoedingen

Alléén medisch noodzakelijke (pedicure)behandelingen volgens het behandelplan worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf zorgprofiel 2.

 

Mochten er drukontlastende therapieën nodig zijn zoals podotherapeutische zolen, orthesen of nagelbeugels, dan worden deze niet vergoed vanuit de basiszorg. U dient dit zelf te betalen of maakt aanspraak op uw aanvullende ziektekosten verzekering.

 

Bekijk hier een overzicht welke zorg uw verzekering vergoed.

druk, meten, plaat, computer, podotherapie
afspraak, agenda, praktijk, podotherapie

Persoonlijk behandelplan

Wanneer er sprake is van een verhoogd risico op ulceraties, wordt een behandelplan gemaakt. In dit behandelplan wordt beschreven welke zorg nodig is om voetproblemen te behandelen of te voorkomen. Het behandelplan kán bestaan uit diverse therapieën zoals:

 

  • Instrumentele behandeling: knippen van nagels, verwijderen van eeltlocaties en likdoorns;
  • Zooltherapie: creëren van optimale drukverdeling, stabilisatie en comfort;
  • Preventieve adviezen: tips in voetverzorging, schoenadviezen;
  • Wondbehandeling.

 

Er wordt in dit persoonlijk behandelplan ook een maximum aantal behandelingen bij een (medisch) pedicure voorgeschreven.

 

Bekijk hier de lijst met mijn gecontracteerde (medisch) pedicures voor 2023.

"Preventieve voetzorg heeft als doel het aantal voetulcera en amputaties te verminderen."

podotherapie, bailey, test, mono filament
orthese, voet, podotherapie
druk, computer, podotherapie, voet, afdruk, zolen
voet, dopler, test, podotherapie